Valtuustoaloite: Neuvostojen kehittäminen Askolan kunnassa

Askolan kunnanvaltuuston kokouksessa SDP Askola jätti aloitteen:

Sote-uudistuksen vaikutuksesta ennaltaehkäisevän työn rooli kunnassa tulee korostumaan uudella tavalla.
Neuvostot ja nuorisovaltuusto ovat ongelmien näkyväksi tekemisen kannalta keskeisiä muiden
toimenpiteiden ohella. Me aloitteen jättäneet toivomme Askolassa kehitettävän neuvostojen ja
nuorisovaltuuston roolia aloitteen kolmen osa-alueen mukaisesti.

Esitämme, että:

1) Askolaan perustetaan lapsi- ja perheneuvosto
Jo olemassa olevien neuvostojen rinnalle esitämme perustettavaksi lapsi- ja perheneuvostoa, jonka
tarkoituksena on toimia lasten ja nuorten, heidän perheidensä, järjestöjen ja muiden tahojen
yhteistyöelimenä. Neuvoston tavoitteena olisi mm. seurata kohderyhmänsä hyvinvointia ja
palveluja sekä tehdä parantamisehdotuksia päätöksentekoon ja viranhaltijoille.

2) Neuvostojen ja päätöselinten yhteistyötä lisätään
Toivomme, että kunnassa kehitettäisi toimintatapaa, jossa päättäjät ja neuvostot kohtaavat
keskustelemaan ajankohtaisista asioista esimerkiksi iltakoulutyyppisesti vuosittain. Täten lisäämme
päättäjien ymmärrystä eri kohderyhmien ajankohtaisesta tilanteesta ja madallamme kynnystä ottaa
yhteyttä toisiimme.

3) Nuorisovaltuuston kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään
Nuorisovaltuuston jäsenten läsnäolo-oikeus kokouksissa on jäänyt nuorten näkökulmasta tylsien
kokousten tasolle. Toivomme, että nuorten vaikuttamistoiminnan edistämiseksi lisätään päättäjien
ja nuorten kohtaamisia (ks. edellinen aloitteen kohta 2), joissa keskiössä ovat lasten ja nuorten asiat
ja kiinnostuksen kohteet. Mukaan voisi kutsua nuorisoneuvoston lisäksi myös esimerkiksi koulujen
oppilaskuntia. Kohtaamisia voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin. Päätöksenteon tutuksi
tekemisellä ja kohtaamisilla voidaan innostaa nuoria mukaan myös nuorisovaltuuston toimintaan.
Toteuttamalla aloitteen osa-alueet lisätään kuntalaisten osallisuutta, lisätään asioiden edistämistä
yhteiseksi hyväksi ja madalletaan kynnystä ottaa yhteyttä toisiimme.

Aloitteen jättäjät 13.12.2021
SDP Askolan valtuustoryhmä