Valtuustokausi 2017-2021

Valtuustokaudella 2017-2021 yhdeksästä ehdokkaasta peräti seitsemän valittiin varsinaiseksi valtuutetuksi. Tulos oli huikea ja piti porukkamme sopivan kiireisenä.

Olemme puolustaneet lapsia, nuoria, perheitä, kylien palveluja ja edistäneet vapaa-ajanpuitteita sekä kuntalaisten hyvinvointia vauvasta vaariin ❤️ Meille suuri voitto on ollut sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyminen kunnan omana toimintana sekä kyläkoulujen olemassaolon puolustaminen.
Olemme etsineet ratkaisuja kunnan elinvoiman kehittämiseksi ja tehneet ihmisläheisiä valintoja talouden haasteissa.

Valtuustokausi oli rakentava ja keskusteleva. Tämä edisti yhteishenkeä kunnan kurssin kääntämiseksi. Taloudentasapainottaminen oli yksi keskeisin valtuustokauden tavoite, joka saatiin tuottamaan tavoiteltua tulosta. Saimme kovilla säästötoimenpiteillä talouskehityksen kestävämpään suuntaan. Edellytyksenä oli yhteishengessä ja kompromisseina muodostettu taloudentasapainottamisohjelma, jonka toteutuminen jatkuu tulevaisuudessakin.

Osana vaikuttamistyötämme jätimme runsaasti aloitteita, jotka saivat alulle uusia tapoja toimia, kehittää palveluita ja puolustivat arjen toimivuutta Askolassa. Nostimme lautakunnissa esiin epäkohtia ja rakensimme keskustelukulttuuria.

Luottamustehtävämme kaudella 2017-2021

Kunnanvaltuusto  Hannu Vihreäluoto,  jäsen ja 1. varapuheenjohtaja
Anna-Mari Eloranta, jäsen
Veikka Huuskonen, jäsen
Aini Kares-Salonen, jäsen
Kati Keskisarja, jäsen
Camilla Koskivaara, jäsen (31.3.2021 saakka)
Hanna Simola, jäsen
KunnanhallitusAnna-Mari Eloranta, 2. varapuheenjohtaja
           (varajäsen Aini Kares-Salonen)
Hanna Simola, jäsen
           (varajäsen Veikka Huuskonen)
TarkastuslautakuntaKati Keskisarja, jäsen
           (varajäsen Seija Hämäläinen)
PerusturvalautakuntaAini Kares-Salonen, puheenjohtaja
          (varajäsen Sami Vihuri)
Veikka Huuskonen, jäsen
          (varajäsen Anna-Mari Eloranta)
SivistyslautakuntaHanna Simola, jäsen
          (varajäsen Hanna Heiskari)
Veikka Huuskonen, jäsen
         (varajäsen Tomi Ravi)
Tekninen lautakuntaHannu Vihreäluoto, puheenjohtaja
         (varajäsen Anna-Mari Eloranta)
Aini Kares-Salonen, jäsen
         (varajäsen Sami Vihuri)
Rakennus- ja ympäristö- lautakuntaTomi Ravi, jäsen
         (varajäsen Kati Keskisarja)  
ElinkeinotoimikuntaHannu Vihreäluoto
Kiinteistötoimitusten uskotutmiehet  Ari Eloranta
Kati Keskisarja
Tomi Ravi
HUS valtuusto  Aini Kares-Salonen
Aluepelastuslautakunta  Varapuheenjohtaja Camilla Koskivaara (31.3.2021 saakka)
Askolan Puhti OyAini Kares-Salonen
Vuokratalonyhtiöiden hallitusHanna Simola

Askolan demareiden jättämät valtuustoaloitteet vaalikaudella 2017-2021

ALOITTEET VUONNA 2021

Turvahäkin hankkiminen yleisurheilukentälle

Avustusten ja hankintojen yhteismuotoilu yhdistysten ja kuntalaisten kanssa innovatiivisen hankinnan mallilla
Toivomme, että Askolassa kehitetään osallistavaa ja yhteisöllistä päätöksentekoa ja esitimme siihen toimintamallin

Vuoden askolalaisen valinta ja palkitseminen
Toivomme, että ihmisten hyvinvointia ja yhteistä hyvää edistäville kuntalaisille / yhteisöille osoitetaan arvostusta vuosittaisella palkitsemisperinteellä. Osaksi perinnettä yhdistettäisi askolalaisten lasten ja nuorten mielipide valita kuntalaisten ehdottamista ehdokkaista palkittava vuoden askolalainen

Tori kuntoon!
Askolan kirkonkylän torin kunnostaminen

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen Askolassa
Avoinmenvarhaiskasvatuksen palveluihin laajentuminen otetaan huomioon vuoden 2023 suunnittelussa, kun samaan aikaan osuu muita varhaiskasvatuksen uudistuksia.

Avoimemman ja osallistavan päätöksenteon lisääminen
Käsittely kesken.

Ison Pirtin urheilukentän peruskorjaus ja kehittäminen
(hieman vastaavan aloitteen jätimme myös vuonna 2017)
Käsittely kesken.

Askolan kirkonkylän torin kunnostaminen
Käsittely kesken.


ALOITTEET VUONNA 2020

Vastuullinen kesätyö: Nuorten työllistämisen lisääminen kunnassa.
Käsittely kesken.


ALOITTEET VUONNA 2019

Lautakuntien/ hallituksen kokouksissa eri toimialojen asiantuntijoit
Todettiin, että lautakunnat ja kunnanhallitus voivat pyytää kokouksiinsa asiantuntijoita

Maaseudun elävöittämisrahat julkisenliikenteen lisäämiseen
Joukkoliikenteelle varatut määrärahat katsottiin riittäviksi

Valtionosuuksien korvamerkintä esi- ja perusopetuksen yksiköihin: täten takaamaan myös Juornaankylän koulun kolmiopettajaisuutta
Sivistyslautakunta katsoi ettei korvamerkintä ole mahdollista

Juoksuportaat Askolaan
Vuoden 2021 investointisuunnitelmassa rakentaminen on suunnitteilla vuodelle 2022

Urheilijoiden palkitseminen
Todettiin sivistyslautakunnalla ja kunnanhallituksella olevan mahdollista palkita ansioituneita urheilijoita hakemusten perusteella

Lasten ja nuorten kuuleminen Askolan kunnassa: Lapsivaikutusten arvionnin käyttöönotto.
Päätettiin ottaa käyttöön lapsivaikutusten arviointi, jota valmistellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2021 aikana


ALOITTEET VUONNA 2018

Coorin hoitotoimenpiteistä tiedottamisen kehittäminen

Esteetön luontopolku Takajärven maastoon
Tekninen lautakunta selvitti, ettei luontopolun muutokset ole mahdollisia todetuista vaaratekijöistä johtuen

Alle 25 -vuotiaiden nuorten maksuton ehkäisy
Maksutonta ehkäisyä alettiin tarjoamaan vuodesta 2018 lähtien

Kuntalaisten muistaminen
Vuonna 2018 100 vuotta täyttäneitä kuntalaisia muistettiin lahjalla sekä 90 ja 95 -vuotiaille järjestettiin kahvitilaisuus.

Kyläkoulujen tilanteen ”jäädyttäminen” siten, ettei valtuustokaudella puututa koulujen tilanteeseen.
> Kyläkoulut säilyivät, osana talouden tasapainottamisohjelmaa valtuusto päätti vähentää Juornaankylältä yhden opettajan

Kunnan virkistysalueiden osoite- ja opastekyltit
Kylttejä lisättiin

Lastentarhanopettajien kilpailukyky
Kilpailukykyä tarkasteltiin osana tehtävien vaativuuden arviontiprosessia

Huuvari-Särkijärven alueen oikeusvaikutteisen osa-yleiskaavan laatimisen käynnistäminen
Aloite huomioidaan seuraavan kaavoitusohjelman päivityksen valmistelussa.

Palveluseteleiden käyttöönotto: Kuntalisän laajentaminen lasten päivähoitojärjestelyissä työssä käyville vanhemmille.
Sivistyslautakunta totesi kunnan maksavan yksityisen hoidon kuntalisää

Kuusilinnan päiväkodin vapaan kapasiteetin hyödyntäminen
Itä-Askolan toiminnan järjestelyjä tarkasteltiin uudelleen. Toiminnan kehittämisessä otettiin huomioon asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia toiminnan kehittämisen tueksi. Kuusilinnan toiminta siirtyi lopulta Tammenterhon toimipisteeseen.

Kokouskutsujen lähettäminen aikaisemmin
Kokouskutsukäytäntöjä tarkasteltiin

Nimenhuuto kokouksen alussa
Käytäntöjä tarkasteltiin

Perintö: Kuntalaisten kunnalle osoittamien perintölahjoitusten (esim. yli 50 000€) antajille maksaisi hautakiven, kaiverruksen ja 10 vuoden hoitokulut.
Käytäntöä tarkasteltiin vuoden 2020 talousarvioon

Metsäpäiväkoti Askolaan
Asia otetaan huomioon toiminnan kehittämisen mahdollisena kohteena

Hyvä hallintotapa: Säästöehdotusten vienti lautakuntiin ennen valtuustoa.

Perusopetusryhmien koot: Ryhmäkokojen laskeminen.
Ryhmäkokoja seurataan, vuonna 2018 ryhmäkokojen todettiin olleen 18-23 oppilaan välissä.

Juornaankylän koulun jatkuminen 3 -opettajaisena
Sivistyslautakunta päätti jatkaa 3 -opettajaisena. Valtuuston päätöksellä osana talouden tasapainottamisohjelmaa opettajien määrä supistettiin kahteen.

Hankintarajojen laskeminen
Hankintarajojen todettiin olevan lautakuntien määriteltävissä.


ALOITTEET VUONNA 2017

Ison Pirtin urheilukentän ehostus
Aloite vuonna 2017: Kunnostukseen budjetoitiin, myöhemmin isommasta investoinnista luovuttiin.
Aloite vuonna 2021: Aloite Pirtin kentän kunnostuksesta jätettiin uudelleen.

Joulukuusi kirkonkylän torille
Kuntalaiset alkoivat järjestää vuotuista kuusijuhlaa talkoovoimin.

Koulukyytijärjestelmän parantaminen esikoululaisille
Sivistyslautakunta totesi ettei määrärahoja toimintaan ole osoitettu.

Huuvari-Särkijärven urheilukentän parantaminen
Investoinnin toteutus taloussuunnitelmassa on siirtynyt suunnitelmavuosissa eteenpäin.

Seminaarien ja iltakoulujen aineistojen toiittaminen valtuutetuille ja varavaltuutetuille
Toimintaa kehitettiin.

Sähköautojen latauspisteiden edistäminen
Vaihtoehtoja selvitetty.